Loading...

Tweemaal per jaar vindt een Community beraad plaats. Vertegenwoordigers van alle vLm Communities komen dan bij elkaar om de plannen te bespreken en vast te stellen op welke manier kruisbestuiving kan plaatsvinden. Ook landelijke vLm activiteiten worden in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers van) vLm Communities georganiseerd. Iedere vLm Community levert een bijdrage aan de vereniging en haar leden. Denk hierbij aan een seminar, een bedrijfsbezoek of een workshop.

Regionale communities

Thema communities

Communities voor doelgroepen

Logistieke tafels

De vLm Logistieke Tafels komen frequent (ca. 6 x per jaar) tijdens een diner of borrel samen om over specifieke logistieke thema’s te praten of te luisteren naar een tafelspreker die een bepaald thema presenteert. Ook is het mogelijk om als tafel bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek bij één van de tafelleden te organiseren of een (service) project (hands-on of het genereren van funding) op te zetten of een workshop tijdens een vLm event aan te bieden.

Een tafel bestaat uit ongeveer 10 – 15 vLm leden met diverse logistieke disciplines, die op basis van eigen behoefte een netwerk vormen binnen een regio waarbinnen ze actief zijn (wonen/werken).