Kennis

vLm stimuleert haar leden om met en voor elkaar kennis over nieuwe logistieke thema’s te ontwikkelen en bruikbare ervaringen uit te wisselen, met als doel om voor de vereniging en haar leden grensverleggend denken te bevorderen en wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek toepasbaar te maken.

 

Om dit te faciliteren heeft vLm de ‘Kiemgroepen’ in het leven geroepen. Kiemgroepen bestaan uit minimaal drie of vier leden en moet volgens de volgende vaste richtlijnen worden samengesteld:

 

  • Er moet voldoende diversiteit in kennis en ervaring van de kiemgroepleden zijn, eventueel door samenwerking met collega-beroepsgroepen; de kiemgroepleden verplichten zich tot het voltooien van de opdracht; vLm verleent medewerking en stelt middelen ter beschikking;
  • Een kiemgroep stelt een plan van aanpak samen dat door het vLm-bestuur wordt goedgekeurd;
  • Om een opdracht voldoende inhoud, én actualiteit te geven, is de looptijd van een onderzoek maximaal één jaar; opdrachten worden volgens het plan van aanpak uitgevoerd en gepubliceerd. Het concept eindproduct wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

 

Een opdracht wordt afgerond met een eindrapport waarna de resultaten worden gepubliceerd. Dit kan door middel van publicaties in de pers, uitgifte/verkoop van het eindrapport, opname in een opleiding of door een voordracht op een seminar/congres. Onderwerpen of vraagstukken die een Kiemgroep wil behandelen, worden voorgesteld door vLm-leden, vLm-bestuur, bedrijfsleven of door hogescholen en universiteiten.

Wilt u een onderwerp voor een Kiemgroep aandragen? Neem dan contact op met het vLm-bureau; [email protected] of 079-3300250.