Events

vLm organiseert jaarlijks drie grote evenementen: het Young Potential Event, het Jaarcongres en het vLm Gala van de Logistiek.

 

Young Potential Event

Met het Young Potential Event, waarin de arbeidsmarkt centraal staat, richt de vLm zich op recruiters, werkgevers, docenten, (jong)werkenden en studenten. Zo zijn er veel potentiële werknemers en Logistieke Speeddate en strijden de finalisten van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek te vinden die met elkaar in gesprek gaan tijdens Dé Logistieke Speeddate om de prijs voor beste bachelor- en masterscriptie van het afgelopen studiejaar.

 

vLm Jaarcongres

Het vLm Jaarcongres is het vLm evenement van het jaar voor alle leden. Logistici van alle leeftijden, werkzaam in diverse logistieke beroepen, verladers en logistiek dienstverleners, alle communties, alle kiemgroepen en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom dit evenement bij te wonen.  Tijdens het Jaarcongres kunt u diverse programma-onderdelen bijwonen zoals het optreden van keynotespeakers, workshops, presentaties, interactieve sessies en diverse netwerkmomenten. Hoogste tijd voor een goed gesprek met uw logistiek en supply chain netwerk? Het vLm jaarcongres is de plek daarvoor.

 

vLm Gala van de Logistiek

vLm organiseert jaarlijks de uitreiking van de Nederlandse Logsitiek Prijs (NLP). Een avond waarop de winnaar van deze prijs bekend wordt gemaakt tijdens een diner met de top van Logistiek Nederland. Traditioneel zijn er jaarlijks circa 150 mensen aanwezig. In het kader van vernieuwing pakt vLm dit event voortaan grootser aan, waarbij het ‘high level niveau’ wat betreft aanwezigen gewaarborgd blijft. Binnen Logistiek Nederland is ruimte voor een evenement op topniveau. Met het vLm Gala van de Logistiek creëert vLm een nieuw evenement waarin de Nederlandse Logistiek Prijs een prominente plaats in neemt, omkleedt met andere prijzen en een inhoudelijk goed gevulde maar bovenal geslaagde netwerkavond voor de aanwezigen.