Communities

Een vLm community is een groep leden die een gemeenschappelijke interesse heeft en die vanuit deze gemeenschappelijkheid wil uitdragen op enigerlei wijze binnen en/of buiten de vereniging. Het initiatief voor een community ligt in de meeste gevallen bij de leden zelf. Een groep actieve leden met gemeenschappelijke interesse mag zich een vLm Community noemen op het moment dat zij zich conformeren aan de vLm Community richtlijnen.

 

Tweemaal per jaar vindt een Community beraad plaats. Vertegenwoordigers van alle vLm Communities komen dan bij elkaar om de plannen te bespreken en vast te stellen op welke manier kruisbestuiving kan plaatsvinden. Ook landelijke vLm activiteiten worden in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers van) vLm Communities georganiseerd. Iedere vLm Community levert op enigerlei wijze een product aan de vereniging en haar leden. Een product kan verschillende karakters hebben, zoals een seminar, een bedrijfsbezoek of een workshop.

 

De vLm communities zijn verdeeld in drie groepen; thema, doelgroep en geografie.

 

Thema:

 

Doelgroep:

 

Geografie: